Avoin yliopisto

Mitä avoin yliopisto-opetus on?

- Avoimeen yliopisto-opetukseen voivat osallistua kaikki koulutustaustasta riippumatta. Opinnot on tarkoitettu sekä omille opiskelijoillemme että koulun ulkopuolisille ihmisille.

- Opetus avaa tietä korkeakoulututkinnon suorittamiseen, jolloin avoimen yliopiston opinnot toimivat valmentautumisena akateemisiin opintoihin. Kun opiskelija on päässyt yliopistoon, avoimessa yliopistossa suoritetut opinnot voi hyväksyttää tiedekunnassa osaksi tutkintoa.

- Opetus vastaa tiedekunnissa annettavaa opetusta ja todistuksilla on sama arvo kuin tiedekuntien vastaavista suorituksista antamilla todistuksilla.

 

Kuka voi opiskella avoimessa yliopistossa?

- Jokainen pohjakoulutuksesta, iästä tms. riippumatta.

 

Milloin opetus talvikaudella järjestetään?

- Syys- ja/tai kevätlukukaudella, pääsääntöisesti iltaisin ja viikonloppuisin.

 

Taidekoululla järjestettävät opintokokonaisuudet lukuvuonna 2018-2019:

- Taidehistorian perusopinnot (Ei järjestetä tänä vuonna) 25 op 550 e (Taidekoulun opiskelijat 390 e) Oulun yliopistosta

- Kuvataiteen perusopinnot 25 op 750 e (Taidekoulun opiskelijat 525 e) Lapin yliopistosta

- Kuvataiteen aineopinnot 35 op 870 e (Taidekoulun opiskelijat 610 e) Lapin yliopistosta 

- Kuvataiteen syventävät opinnot (Ei järjestetä tänä vuonna) 60 op 1250 e (Taidekoulun opiskelijat 875 e) Lapin yliopistosta 

 

Etusijalla ovat opiskelijat jotka suorittavat koko opintokokonaisuuden, mutta jos tilaa on niin opiskella voi myös erillisiä opintojaksoja. Alennettuun opiskelijahintaan ovat oikeutettuja ne opiston omat opiskelijat, jotka ovat aloittaneet opiskelun linjoilla viimeistään 1.10.2018 ja opiskelu jatkuu lukuvuoden loppuun. Laskutus tapahtuu yhdessä tai useammassa erässä kokonaishinnasta riippuen. 

 

Ilmoittautuminen 31.8.2018 mennessä: > ILMOITTAUTUMISLOMAKE

Ilmoittautuminen on sitova. Jos et aloita opiskelua niin ilmoittautuminen tulee perua sähköpostilla kaisu.irjala@limingantaidekoulu.fi ennen ilmoittautumisajan 31.8.2018 päättymistä. Lisätietoja kaisu.irjala@limingantaidekoulu.fi tai puh. 044-726 5031. Perusopintojen opiskelijapaikat jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Opinnot käynnistyvät, jos opintokokonaisuuteen tulee riittävästi opiskelijoita. 

 

Kuvataiteen aineopinnot edellyttävät kuvataiteen perusopintojen suorittamista vähintään hyvin tiedoin Lapin yliopiston vaatimusten mukaisesti so. kuvataiteen perusopintojen sisällöstä tulee löytyä opintoja liittyen taiteelliseen ajatteluun sekä kuvataiteen eri menetelmiin (plastinen sommittelu, värioppi, piirustus, maalaus, grafiikka). Kopio perusopintojen todistuksesta tulee toimittaa opistollemme ilmoittautumisen yhteydessä sähköpostilla kaisu.irjala@limingantaidekoulu.fi tai osoitteella: Kaisu Irjala, Limingan Kansanopisto, Arvolankuja 1, 91900 Liminka ja viimeistään 31.8.2018 mennessä. 

 

Kuvataiteen syventävät opinnot:

Kuvataiteen syventäviin opintoihin hyväksytyksi tulemisen edellytyksenä on kuvataiteen aineopintojen suorittaminen hyvin tiedoin Lapin yliopiston vaatimusten mukaisesti. 

 

Opintoihin voi hakea myös taidehistorian ja kulttuurihistorian aineopinnot tai saamentutkimuksen sivuaineopinnot suorittanut henkilö, jonka portfolio osoittaa kuvataiteen käytäntöihin perehtymistä, ja mikäli tavoitteena on työskennellä käsitetaiteen keinoin tai pohtia teoreettisia kysymyksiä taiteen viitekehyksessä ja taiteen keinoin. 

 

Kaikilta hakijoilta edellytetään sekä portfolio että motivaatiokirje (minkä takia haet opintoihin?). Kuvataiteen syventävät opinnot eivät anna muodollista pätevyyttä kuvataideopettajaksi. 

 

Yllä mainitut tiedot (kopio aineopintojen todistuksesta, portfolio ja motivaatiokirje) tulee toimittaa opistollemme pikimmiten ilmoittautumisen yhteydessä tai kuitenkin viimeistään 31.8.2018 mennessä sähköpostilla kaisu.irjala@limingantaidekoulu.fi. Tarkempia tietoja portfoliosta sekä motivaatiokirjeestä voi tiedustella merija.timonen@ulapland.fi tai puh. 040-777 7352. Jos emme ole saaneet kaikkia yllä olevia tietoja viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä 31.8.2018, ei hakija voi osallistua opiskelijavalintaan. 

 

Opiskelijavalinnat suorittaa ja kokonaisuudesta vastaa Lapin yliopisto. Valintakriteerien osalta tiedustelut merija.timonen@ulapland.fi tai puh. 040-777 7352.