Vauvojen ja ipanoiden värikylvyt 2019

Tervetuloa osallistumaan vauvojen värikylpyihin keväällä 2019.

Kaksi ryhmää, ensimmäinen ryhmä (4-11 kk.), toinen ryhmä (12-23 kk.) lauantait 16.3, 23.3 ja 6.4. Ryhmä 1 klo 10-11 ja ryhmä 2 klo 12-13

Maksu kummassakin ryhmässä näistä kolmesta kerrasta on 35 euroa.

Tervetuloa osallistumaan myös ipanoiden värikylpyihin 

Ipanoiden ( 2-3v.) värikylvyt perjantaina 15.3, 22.3 ja 5.4. klo 10-11.

Maksu myös näistä kolmesta kerrasta on 35 euroa.

Ohjaajana toimii värikylpykoulutuksen suorittanut Päivi Vehviläinen, apuna on myös toinen ohjaaja.

Ilmoittautuminen:

Ilmoittautuminen täältä päättyy 1.3 Voit perua ilmoittautumisesi sähköpostitse paivi.vehvilainen at limingantaidekoulu.fi ennen ilmoittautumisajan päättymistä - sen päätyttyä ilmoittautuminen on sitova ja perimme koko kurssimaksun. kurssin toteutuminen edellyttää vähintään 10 lasta.

Opettaja Päivi Vehviläinen, jolta saat lisätietoja: paivi.vehvilainen at limingantaidekoulu.fi , puh. 044-726 5032 .

Toivomme että olisitte ajoissa paikalla ennen kurssin alkua limingan taidekoulun päärakennuksessa, arvolankuja 1, 91900 liminka.

Vauvojen värikylpyjä järjestetään yleensä 4-11 kk sekä 12-23 kk ikäisille vauvoille. Ipanavärikylpyjä 2- ja 3- vuotiaille lapsille sekä mukulavärikylpyjä 4- ja 5-v. lapsille. Värikylpy- metodia voidaan soveltaa myös esim. erityisryhmille.

Värikylpy on vauva – ja lapsiperheille suunnattu värin kokemuksellisuutta ja elämyksellisyyttä korostava kuvataidetoiminnan muoto ja rekisteröity tavaramerkki.

Työpajassa edetään materiaalien, värien ja valon kokemisesta, tunnustelusta ja havaitsemisesta itse tuotettuun jälkeen. Vauvojen ja lasten tekemiä jälkiä, visuaalisia eleitä ja toimintaa pidetään merkittävinä ja tärkeinä. päämäärä ei ole suorituksessa eikä tehokkuudessa, vaan aistimisessa ja kokemisessa. Itsensä ilmaiseminen visuaalisesti on ihmiselle mielekästä ja tuottaa mielihyvää.

Toimintamallin lähtökohdat ovat perheiden taide- ja kulttuuriharrastusten tukeminen.

Lapsilähtöinen työskentely tukee varhaista vuorovaikutusta. Värikylpy-metodin lähtökohta on visuaalisessa iloittelussa ja aistien käyttöön innostamisessa. Keskeiset periaatteet ovat värien moniaistinen kokemuksellisuus ja elämyksellisyys, vuorovaikutteinen työskentely ja hetkessä oleminen.

Lisätietoja vanhemmille