język polski

Szkoła Artystyczna w Limince

91900 Liminka

Finlandia

Tel. +358-44-726 5030

toimisto@limingantaidekoulu.fi

http://www.limingantaidekoulu.fi

INFORMACJE O SZKOLE ARTYSTYCZNEJ W LIMINCE

Szkoła Artystyczna w Limince, założona w roku 1892 (pod nazwą Szkoła Ludowa w Limince) jest prywatną placówką z internatem będącą własnością stowarzyszenia członków ją wspierających. W roku 1966 Szkoła Ludowa w Limince dostała pozwolenie na rozpoczęcie kursu artystycznego. Kurs miał pozwolić studentom bez wcześniej nabytej wiedzy z zakresu sztuki na naukę różnych kierunków plastycznych, co mogłoby im pozwolić potem na pracę w tym zawodzie, lub przynajmniej nauczyć uznania i docenienia sztuki na całe ich życie. Po okresie pięciu lat ten kierunek stał się głównym przedmiotem w szkole, a Szkoła Ludowa w Limince zmieniła nazwę na Szkołę Artystyczną w Limince.

Jednoroczny program nauczania Szkoły Artystycznej w Limince ma za zadanie nauczyć studentów podstaw takich kierunków jak rzeźba, akwaforta, rysunek, malartswo, historia sztuki, komiks czy fotografia. Program jest zaplanowany tak, aby motywać studentów do odkrywania swojego pełnego potencjału w zakresie sztuki, jak również przygotowywać ich do szukania dalszych możliwości na wyższych poziomach edukacji w plastyce.

W zgodzie z zasadami szkół ludowych, dolna granica wieku dla przyjmowanych studentów w naszej szkole wynosi 16 lat. Średnia wieku studentów wynosi 25 lat, a połowa studiujących znajduje się w przedziale wiekowym od 19 do 23 lat. Studenci pochodzą z całej Finlandii, ale każdego roku uczy się również niewielki odsetek obcokrajowców. W obecnej chwili do szkoły uczęszcza 120 osób.

Głównym językiem nauczania w szkole jest język fiński, jednakże niektóre kursy są prowadzone przez zagranicznych wykładowców posługujących się językiem angielskim.

W czasie zajęć studenci podzieleni są na grupy, w których istnieje możliwość kształcenia się w róznych dziedzinach. Zajęcia odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku, przy czym studenci mają możliwość korzystania z pracowni po lekcjach, bez nadzoru nauczycieli. Taka sama możliwość istnieje w weekendy.

W czasie roku szkolnego, trwającego od 14.8.2023 do 24.5.2024, opłata za naukę wynosi 4500€. Ta opłata uwzgiędnia wynajem pokoju na cały rok, wyżywienie (dni robocze) oraz nauczanie. Materiały szkolne są kupowane osobno przez studenta, a ich koszt zależy indywidualnie od potrzeb danej osoby.

Nabór do szkoły odbywa się przez wypełnienie formularza na stronie szkoły (szkoła nie przeprowadza żadnych egzaminów wstępnych i konkursów świadectw), jak również dołączenia oficjalnych dokumentów takich jak dowód osobisty, dyplom ukończenia szkoły średniej lub ostatniej uczęszczanej szkoły oraz inne dodatkowe dyplomy i świadectwa. W podaniu należy podać na jaki kierunek chce się uczęszczać i pokrótce napisać o sobie. Dodatkowe informacje odnośnie rekrutacji można uzyskać w szkolnym sekretariacie. Wszyscy przyszli studenci są serdecznie zachęcani do odwiedzenia szkoły przed złożeniem podania.

Zapraszamy do Szkoły Artystycznej w Limince!

Apply here!