Esittely avoimesta yliopistosta

 

 

Mitä avoin yliopisto-opetus on?
- Avoimeen yliopisto-opetukseen voivat osallistua kaikki koulutustaustasta riippumatta. Opinnot
on tarkoitettu sekä omille opiskelijoillemme että koulun ulkopuolisille ihmisille.
- Opetus avaa tietä korkeakoulututkinnon suorittamiseen, jolloin avoimen yliopiston opinnot
toimivat valmentautumisena akateemisiin opintoihin. Kun opiskelija on päässyt yliopistoon,
avoimessa yliopistossa suoritetut opinnot voi hyväksyttää tiedekunnassa osaksi tutkintoa.
- Opetus vastaa tiedekunnissa annettavaa opetusta ja todistuksilla on sama arvo kuin
tiedekuntien vastaavista suorituksista antamilla todistuksilla.
Kuka voi opiskella avoimessa yliopistossa?
- Jokainen pohjakoulutuksesta, iästä tms. riippumatta.

Milloin opetus talvikaudella järjestetään?
- Syys- ja/tai kevätlukukaudella, pääsääntöisesti iltaisin ja viikonloppuisin.

 

Opintokokonaisuudet lukuvuonna 2022-2023 (aineopinnot 22-24)

  • Kuvataiteen perusopinnot 25 op 825 e (Taidekoulun opiskelijat 660 e) Lapin yo

  • Kuvataiteen aineopinnot 35 op 1155 e (Taidekoulun opiskelijat 925 e) Lapin yo

 

Etusijalla ovat opiskelijat jotka suorittavat koko opintokokonaisuuden, mutta jos tilaa on niin opiskella voi myös erillisiä opintojaksoja. Alennettuun opiskelijahintaan ovat oikeutettuja ne opiston omat opiskelijat, jotka ovat aloittaneet opiskelun linjoilla viimeistään 1.10.2022 ja opiskelu jatkuu lukuvuoden loppuun. Laskutus tapahtuu yhdessä tai useammassa erässä kokonaishinnasta riippuen.

 

Ilmoittautuminen ja peruminen:

 

Ilmoittautuminen 31.8.2022 mennessä: > ILMOITTAUTUMISLOMAKE

Ilmoittautuminen on sitova. Jos et aloita opiskelua niin ilmoittautuminen tulee perua sähköpostilla kaisu.irjala@limingantaidekoulu.fi ennen ilmoittautumisajan 31.8.2022 päättymistä. Varmistathan että saat perumisilmoituksesta kuittauksen perumisen vastaanottamisesta. Ilmoittautuminen ei raukea vaikka jättäisit tulematta koulutukseen tai kurssimaksut maksamatta. Kurssimaksut ovat perintäkelpoisia (laki n:o 706/2007). Jos peruminen tapahtuu ilmoittautumisajan päättymisen 31.8.2022 jälkeen, osallistumismaksu peritään kokonaisuudessaan. Mikäli opiskelija keskeyttää opinnot, perimme osallistumismaksun myös kokonaisuudessaan. Lähetämme yhden kerran maksuhuomautuksen, jonka jälkeen maksamattomat kurssimaksut siirretään perintätoimistolle (Intrum Oy).

 

Sairastapaukset ja ylivoimainen este: Kurssimaksua ei peritä mikäli osallistuja toimittaa opistolle lääkärintodistuksen, joka osoittaa hänen olevan kokonaan estynyt osallistumaan koulutukseen. Yksittäisten poissaolopäivien osalta maksua ei palauteta. Osallistujalla on oikeus peruuttaa koulutus ylivoimaisen esteen vuoksi. Ylivoimainen este arvioidaan aina tapauskohtaisesti. Ylivoimainen este voi olla mm. läheisen henkilön vakava sairastuminen/kuolema.

 

Kurssin toteutumisen vahvistaminen: Ilmoittautuessasi nettisivujemme kautta sähköisellä ilmoittautumislomakkeella saat heti automaattisen viestin sähköpostiisi ilmoittautumisen onnistumisesta. Mikäli et saa tätä viestiä ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen, ota yhteys välittömästi kaisu.irjala@limingantaidekoulu.fi. Lähetämme kutsukirjeen sähköpostitse noin viikkoa ennen kurssin alkua. Jos kutsua tai kurssin peruutusilmoitusta ei tule ennen kurssin alkua, on opiskelija velvollinen olemaan yhteydessä opistoon kaisu.irjala@limingantaidekoulu.fi.

 

Lisätietoja: kaisu.irjala@limingantaidekoulu.fi tai puh. 044-726 5031. Perusopintojen opiskelijapaikat jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Opinnot käynnistyvät, jos opintokokonaisuuteen tulee riittävästi opiskelijoita.

 

Kuvataiteen aineopinnot 35 op edellyttävät kuvataiteen perusopintojen suorittamista vähintään hyvin tiedoin Lapin yliopiston vaatimusten mukaisesti so. kuvataiteen perusopintojen sisällöstä tulee löytyä opintoja liittyen taiteelliseen ajatteluun sekä kuvataiteen eri menetelmiin (plastinen sommittelu, värioppi, piirustus, maalaus, grafiikka). Korvaavuuksien osalta tiedustelut Lapin avoimesta yliopistosta: aleksanteri.rahkonen@ulapland.fi tai puh. 0400-543 174.