Esittely avoimesta yliopistosta

 

 

Mitä avoin yliopisto-opetus on?
- Avoimeen yliopisto-opetukseen voivat osallistua kaikki koulutustaustasta riippumatta. Opinnot
on tarkoitettu sekä omille opiskelijoillemme että koulun ulkopuolisille ihmisille.
- Opetus avaa tietä korkeakoulututkinnon suorittamiseen, jolloin avoimen yliopiston opinnot
toimivat valmentautumisena akateemisiin opintoihin. Kun opiskelija on päässyt yliopistoon,
avoimessa yliopistossa suoritetut opinnot voi hyväksyttää tiedekunnassa osaksi tutkintoa.
- Opetus vastaa tiedekunnissa annettavaa opetusta ja todistuksilla on sama arvo kuin
tiedekuntien vastaavista suorituksista antamilla todistuksilla.
Kuka voi opiskella avoimessa yliopistossa?
- Jokainen pohjakoulutuksesta, iästä tms. riippumatta.

Milloin opetus talvikaudella järjestetään?
- Syys- ja/tai kevätlukukaudella, pääsääntöisesti iltaisin ja viikonloppuisin.

Taidekoululla järjestettävät opintokokonaisuudet lukuvuonna 2021-2022:

- Kuvataiteen perusopinnot 25 op 750 e (Taidekoulun opiskelijat 525 e) Lapin yliopisto
- Taidehistorian perusopinnot 25 op 550 e (Taidekoulun opiskelijat 390 e) Oulun yliopisto
- Draamakasvatuksen perusopinnot 25 op 750 e (Taidekoulun opiskelijat 525 e) Jyväskylän yliopisto

 

Etusijalla ovat opiskelijat jotka suorittavat koko opintokokonaisuuden, mutta jos tilaa on niin opiskella voi myös erillisiä opintojaksoja.Draamakasvatuksessa voi suorittaa ainoastaan koko opintokokonaisuuden.  Alennettuun opiskelijahintaan ovat oikeutettuja ne opiston omat opiskelijat, jotka ovat aloittaneet opiskelun linjoilla viimeistään 1.10.2021 ja opiskelu jatkuu lukuvuoden loppuun. Laskutus tapahtuu yhdessä tai useammassa erässä kokonaishinnasta riippuen.

Ilmoittautuminen 31.8.2021 mennessä: > ILMOITTAUTUMISLOMAKE
Ilmoittautuminen on sitova. Jos et aloita opiskelua niin ilmoittautuminen tulee perua sähköpostilla
kaisu.irjala@limingantaidekoulu.fi ennen ilmoittautumisajan 31.8.2021 päättymistä.
Lisätietoja kaisu.irjala@limingantaidekoulu.fi tai puh. 044-726 5031. Perusopintojen
opiskelijapaikat jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Opinnot käynnistyvät, jos
opintokokonaisuuteen tulee riittävästi opiskelijoita.