Svenska

Limingo Folkhögskola Konstskola

Arvolankuja 1
91900 Limingo
Finland
tel. +358-44-726 5030

toimisto@limingantaidekoulu.fi

www.limingantaidekoulu.fi

Limingo Folkhögskola är en av de äldsta finskspråkiga folkhögskolorna i vårt land; den grundades år 1892. Den är en obunden statsstödd allmänutbildande internatskola som övervakas av skolans stödförening. År 1966 grundades i skolan en linje för bildkonst. Under de fem första verksamhetsåren blev denna linje - sedermera kallad för konstskola - den huvudsakliga delen av skolans verksamhet. Konstskolan har utvecklats till en på riksnivå betydande läroanstalt vars framgångsrika arbete har gett ett flertal övertygande bevis.

Målsättningen i undervisningen är att ge eleverna en möjlighet att pröva sin förmåga på bildkonstens olika områden i syfte att utveckla en grundberedskap för olika slags yrkesutbildning och arbetsområden eller att ge praktiska och teoretiska kunskaper i fördjupandet av bildkonst som fritidsverksamhet. Under ett år får eleven grundkunskap i målning, skulptur, teckning och grafik. Det finns även möjlighet att läsa in ett approbatur vitsord (15 studieveckor) i konsthistoria, pedagogik eller psykologi.

Enligt folkhögskolelagen bör eleven vara minst 16 år i början av arbetsåret, någon övre åldersgräns finns inte. I vår skola har majoriteten varit 20-24 år. Över hälften av eleverna har studentexamen som bakgrund. Ungefär hälften har Uleåborgs län som hemort men det kommer dock elever från landets alla områden, några även från utlandet. Elevantalet har varit ca 90 varje år.

Första året sker inget speciellt urval bland studerandena utan de kallas in i samma ordning som ansökningarna kommer in. Förutom studieintresse förväntar vi oss av de studerande anpassningsförmåga till internatlivet och en fullvuxen människas ansvar för sig själv.

För undervisning fördelas studerandena i arbetsgrupper som byter klass efter 2-3 veckor. Arbetsveckan är 5 dagar lång. Studerandena har också möjlighet till självständigt arbete under kvällar och veckoslut; ateljéutrymmena står kontinuerligt till förfogande.

Skolavgiften är för läsåret 14.8.2023-24.5.2024  4500 euro. Denna avgift täcker bostad, mat och undervisning. Materialkostnaderna får eleven själv stå för. Eleverna har möjlighet att få studiestöd.

Den som söker till skolan förväntas skriva ett fritt formulerat brev. Personbevis och en kopia av det sista skolbetyget räcker som bilagor. Ett besök rekommenderas också för att bekanta sig med vår skola.

Välkommen till Limingo Folkhögskola

Ari Karvonen

rektor

 

Apply here!