Bitmap Limingan taidekoulu
Limingan taidekoulu

Kaa­os ja har­mo­nia ‑kevät­näyt­te­ly 2024

Kaa­os ja har­mo­nia ‑kevät­näyt­te­ly 2024

KUT­SU KEVÄT­NÄYT­TE­LYYN

Limin­gan tai­de­kou­lun perin­tei­nen kevät­näyt­te­ly juh­lii tänä vuon­na Kaa­os ja har­mo­nia ‑nimen alla vuo­den aika­na val­mis­tu­nei­ta teok­sia. Öljy- ja akryy­li­töi­tä, gra­fiik­kaa monel­la eri mene­tel­mäl­lä, akva­rel­le­ja, spray­maa­li­töi­tä, pas­tel­li­maa­lauk­sia, kip­si­töi­tä, kera­miik­kaa, pape­ri­mas­sa­töi­tä, koru­ja, seka­tek­niik­kaa mones­sa eri mal­lis­sa ja kaik­kea sil­tä välil­tä. Muka­na on myös tal­ven hyvin­voin­ti­tai­de­ryh­män teok­sia läh­tö­pis­tees­tä nyky­het­keen (Limin­gan kir­jas­to).

Haluai­sim­me kut­sua Sinut mukaan Kaa­os ja har­mo­nia ‑näyt­te­lyn ava­jai­siin

la 4.5.2024 klo 13–15.00
Vil­ho Lam­pi ‑museol­le (kivi­kou­lu)
Ran­ta­tie 14, 91900 LIMIN­KA.

Kevät­näyt­te­ly jakau­tuu nel­jään eri näyt­te­ly­koh­tee­seen Limin­gan kes­kus­tan ympä­ris­tös­sä

- Vil­ho Lam­pi ‑museol­le (kivi­kou­lul­le), Ran­ta­tie 14
- tai­de­kou­lun pää­ra­ken­nuk­seen, Arvo­lan­ku­ja 1
- Limin­gan kir­jas­toon, Tupok­sen­tie 5/Liminganraitti 5 (omat aukio­loa­jat) sekä
- Cafe Abra­ha­miin, Tupok­sen­tie 10 B Lakeus­ta­lon ala­ker­ta (omat aukio­loa­jat)


Lisä­tie­to­ja
reh­to­ri Pet­ri Kul­ju 044 720 0178
maa­lauk­sen opet­ta­ja Han­nu Lukin 040 5071237


Läm­pi­mäs­ti ter­ve­tu­loa näyt­te­ly­kier­rok­sel­le!