Jouk­ko­lii­ken­ne

Miten löy­tää Limin­gan tai­de­kou­luun? Ota ohjeet hal­tuun!

Limin­gan Tai­de­kou­lu sijait­see Limin­gas­sa osoit­tees­sa Arvo­lan­ku­ja 1, 91900 Limin­ka. Pääs­täk­se­si tän­ne asti ilman autoa, sinun tulee koh­da­ta jouk­ko­lii­ken­teen pelot­ta­vat haas­teet kuten aika­tau­lut ja bus­si­nu­me­rot. Tämä saat­taa vai­kut­taa vai­keal­ta, mut­ta älä pel­kää: tämä ohje opas­taa sinut Oulus­ta tai­de­kou­luun yksin­ker­tai­ses­ti ja aut­ta­vas­ti.

1. Saa­vu Ouluun!

Ouluun pää­see use­aa reit­tiä bus­sil­la, junal­la, len­to­ko­neel­la ja toki omal­la autol­la. Mie­lui­sa kul­ku­ta­pa on kui­ten­kin hen­ki­lös­tä kiin­ni, joten suo­raa ohjet­ta emme anna. Sinua voi­vat kui­ten­kin aut­taa aina­kin:

Mat­ka­huol­lon reit­ti­ha­ku ja lipun osto

VR:n juna-aika­tau­lut

2. Hank­kiu­du tori­ka­dun pysä­kil­le

Tori­ka­dun bus­si­py­sä­kil­tä on hyvä läh­teä koh­ti Limin­kaa, joten sin­ne löy­tä­mi­nen on hyvä tapa aloit­taa mat­ka, jos ei ennen ole Oulus­sa ollut. Kävel­len pää­set pai­kal­le hel­pos­ti, sil­lä Tori­ka­tu sijait­see kes­kel­lä kes­kus­taa: kat­so sijain­ti esi­mer­kik­si Google Map­sis­ta.

3. Tori­ka­dun pysä­kil­tä koh­ti Limin­kaa!

Oulun seu­dun lii­ken­ne kul­jet­taa käte­väs­ti Limin­kaan. Etsi läh­tö­pai­kak­si Peku­ri E 3429, Oulu ja mää­rän­pääk­si Limin­ka E 3086, Limin­ka. Kat­so Oulun seu­dun lii­ken­teen reit­tio­pas.

4. Olet saa­pu­nut Limin­kaan!

Ter­ve­tu­loa, olet nyt Limin­gas­sa! Saa­vut bus­sil­la pysä­kil­le aivan S‑marketin vie­reen ja olet vain lyhyen 15 minuu­tin käve­lyn pääs­sä tai­de­kou­lus­ta. Tätä Google Maps ‑kart­taa seu­raa­mal­la pää­set kou­lul­le käte­väs­ti.