Työ­ti­lat

Limin­gan tai­de­kou­lun työs­ken­te­ly­ti­lat ovat erin­omai­set ja tun­nel­mal­li­set – ja aina opis­ke­li­joil­le auki!

Pää­ra­ken­nus

Limin­gan tai­de­kou­lun pää­ra­ken­nus sisäl­tää toi­mis­tot, audi­to­rion ja ruo­ka­lan.

Gra­fii­kan talo

Vuon­na 1895 raken­net­tu nykyi­nen gra­fiik­ka­ta­lo toi­mi alun perin pää­ra­ken­nuk­se­na, mut­ta on vuo­des­ta 1995 toi­mi­nut gra­fii­kan­ope­tuk­sen tila­na.

Impi­vaa­ra

Vuon­na 1903 val­mis­tu­nut Impi­vaa­ra sisäl­tää sar­ja­ku­va­lin­jan kak­si luok­kaa työ­pöy­tiä ja tie­to­ko­ne­huo­neen. Ylä­ker­ras­sa on toi­sen vuo­den opis­ke­li­joi­den tilat ja sar­ja­ku­va­kir­jas­to.

Veis­to­la

Teat­te­rio­pe­tuk­seen opti­moi­tu van­ha puu­ra­ken­nus.

Kuvan­veis­to & maa­laus

Vuon­na 1995 raken­net­tu “uusi puo­li” sisäl­tää kuvan­veis­ton ja maa­lauk­sen tilat.

Rukous­huo­ne

Rukous­huo­ne toi­mii vapaa­lin­jan tila­na.