Ajan­koh­tais­ta

Limin­gan tai­de­kou­lun ajan­koh­tai­set uuti­set, tapah­tu­man, näyt­te­lyt ja muu­ta muka­vaa.

Päi­vi­tys kesä­kurs­sit 2024!

Toi­mis­tom­me on ruuh­kau­tu­nut vii­me viik­koi­na kesä­kurs­si-ilmoit­tau­tu­mi­sis­ta sekä tai­de­kou­lun kevät­kii­reis­tä. Ylei­sön pyyn­nös­tä jat­kam­me kesä­kurs­siem­me ilmoit­tau­tu­mi­sai­kaa vie­lä tou­ko­kuun lop­puun asti. Kurs­si­las­kun erä­päi­vä tulee ole­maan 31.5.2024.

Kaa­os ja har­mo­nia ‑kevät­näyt­te­ly 2024

Limin­gan tai­de­kou­lun perin­tei­nen kevät­näyt­te­ly juh­lii tänä vuon­na Kaa­os ja har­mo­nia ‑nimen alla vuo­den aika­na val­mis­tu­nei­ta teok­sia. Kut­sum­me Sinut mukaan Kaa­os ja har­mo­nia ‑näyt­te­lyn ava­jai­siin la 4.5.2024 klo 13–15.00 Vil­ho Lam­pi ‑museol­le (kivi­kou­lu) Ran­ta­tie 14, 91900 LIMIN­KA.