Opin­to­lin­jat

Limin­gan tai­de­kou­lun koko­vuo­ti­set lin­jat ovat syvä­su­kel­luk­sia tai­teen ja luo­mi­sen pariin.

Luku­vuo­si

Luku­vuo­si 2023–2024 sijoit­tuu ajan­jak­sol­le 14.8.2023–24.5.2024. Se sisäl­tää syys­lo­man 23.10.–29.10.2023, jou­lu­lo­man 18.12.2023–1.1.2024 ja tal­vi­lo­man 4.3.–10.3.2024. Luku­kau­den 2024–2025 aloi­tus­päi­vä­mää­rä on 12.8.2024.

Kevään kol­me vii­meis­tä viik­koa toi­mi­vat työ­pa­ja­jak­so­na, jon­ka aika­na opis­ke­li­jat pää­se­vät rik­ko­maan lin­jo­jen­sa ope­tus­suun­ni­tel­mien aset­ta­mat rajat ja tutus­tu­maan eri­tyi­siin tai­teen lajei­hin ja tuot­ta­mis­ta­poi­hin. Lisä­tie­toa kun­kin lin­jan työ­pa­ja­jak­sos­ta pää­set luke­maan ope­tus­suun­ni­tel­mien lopus­ta!

Tutus­tu tar­jon­taan ja hae opis­ke­le­maan Limin­gan tai­de­kou­luun!

Luku­vuo­si

Luku­vuo­si 2023–2024 sijoit­tuu ajan­jak­sol­le 14.8.2023–24.5.2024. Se sisäl­tää syys­lo­man 23.10.–29.10.2023, jou­lu­lo­man 18.12.2023–1.1.2024 ja tal­vi­lo­man 4.3.–10.3.2024. Luku­kausi 2024–2025 alkaa ma 12.8.2024.

Kevään kol­me vii­meis­tä viik­koa  toi­mi­vat työ­pa­ja­jak­so­na, jon­ka aika­na opis­ke­li­jat pää­se­vät rik­ko­maan lin­jo­jen­sa ope­tus­suun­ni­tel­mien aset­ta­mat rajat ja tutus­tu­maan eri­tyi­siin tai­teen lajei­hin ja tuot­ta­mis­ta­poi­hin. Lisä­tie­toa kun­kin lin­jan työ­pa­ja­jak­sos­ta pää­set luke­maan ope­tus­suun­ni­tel­mien lopus­ta!

Tutus­tu tar­jon­taan ja hae opis­ke­le­maan Limin­gan tai­de­kou­luun!

Kuva­tai­de­lin­ja 14.8.2023–24.5.2024

Kuva­tai­de­lin­jan kevät 2.1.–24.5.2024: ops, ilmoit­tau­tu­mi­nen

Sar­ja­ku­va­lin­ja 14.8.2023–24.5.2024

Sar­ja­ku­va­lin­jan kevät 2.1.–24.5.2024: ops, ilmoit­tau­tu­mi­nen

Vapaa­lin­ja 14.8.2023–24.5.2024

Ope­tus­suun­ni­tel­mat ovat yksi­löi­tä­vis­sä opis­ke­li­jan tar­pei­den mukai­ses­ti.

esi­tys­tai­teen lin­ja aloit­taa syk­syl­lä 2024

Ope­tus­suun­ni­tel­mat ovat yksi­löi­tä­vis­sä opis­ke­li­jan tar­pei­den mukai­ses­ti. Kysy lisää lin­jan opet­ta­jal­ta.

digi- ja peli­tai­teen lin­ja aloit­taa syk­syl­lä 2024

Digi- ja peli­tai­teen lin­ja aloit­taa syk­syl­lä 2024. Oma kiin­nos­tus aihee­seen ja halu kehit­tyä ovat hyvä poh­ja kou­lu­tuk­sel­le!