Ota yhteyt­tä

Ter­ve­tu­loa opis­ke­le­maan tai vaik­ka vain käy­mään – ole vaik­ka koko päi­vä!

Limin­gan tai­de­kou­lu sijait­see idyl­li­ses­sä Limin­gas­sa ja ins­pi­roi his­to­rial­li­sel­la mil­jööl­lään.

Ota yhteyt­tä

Limin­gan Tai­de­kou­lu
Arvo­lan­ku­ja 1
91900 Limin­ka

Puhe­lin: 044 726 5030

Säh­kö­pos­ti: toimisto@limingantaidekoulu.fi

Toi­mis­to on avoin­na ma– pe klo 8–15. Puhe­li­meen vas­taam­me arki­sin klo 8–11.30 ja 12.30–15.

Yhteys hen­ki­lö­kun­taan?

Yhteys­tie­dot löy­dät omal­ta sivul­taan.

Miten pää­sen opis­tol­le asti?

Kat­so ohjeet saa­pu­mi­seen jouk­ko­lii­ken­teen avul­la.