Opis­ke­le

Limin­gan tai­de­kou­lu on vapaa kan­san­opis­to, jos­sa opis­ke­lee vuo­sit­tain yli sata kai­ke­ni­käis­tä kuva­tai­teis­ta, sar­ja­ku­vas­ta ja esi­tys­tai­tees­ta kiin­nos­tu­nut­ta. Koko­vuo­tis­ten tai­de­lin­jo­jen lisäk­si tar­joam­me myös lyhyem­piä kurs­se­ja tai­deo­saa­mi­sen syven­tä­mi­seen lyhyem­mis­sä jak­sois­sa. Limin­gan tai­de­kou­lus­sa voit opis­kel­la myös avoi­men yli­opis­ton opin­to­ja, jot­ka on tar­koi­tet­tu sekä tai­de­kou­lun omil­le opis­ke­li­joil­le että kou­lun ulko­puo­li­sil­le ihmi­sil­le.

Opin­to­lin­jat

Limin­gan tai­de­kou­lun koko­vuo­ti­set lin­jat ovat syvä­su­kel­luk­sia tai­teen ja luo­mi­sen pariin.

kurs­sit

Yksit­täi­set kurs­sit ovat eril­li­siä tai­de­kou­lun lin­jo­jen päi­vä­kurs­se­ja sinul­le, joka haluat opis­kel­la lyhyem­mis­sä jak­sois­sa.

Avoin kor­kea­kou­lu­tus

Limin­gan tai­de­kou­lus­sa on tar­jol­la avoi­men yli­opis­ton opin­to­ja.