Bitmap Limingan taidekoulu
Limingan taidekoulu

KAN­NAT­TA­JAYH­DIS­TYK­SEN KOKOUS

Limin­gan Kan­san­opis­ton Kan­nat­ta­jayh­dis­tys ry:n syys­ko­kous jär­jes­te­tään säh­kö­pos­ti­ko­kouk­se­na 11.–18.12.2023. Jäse­net saa­vat lisä­tie­dot omaan säh­kö­pos­tiin­sa. Jos yhteys­tie­toi­hi­si on tul­lut muu­tok­sia, ilmoi­tat­han asias­ta mah­dol­li­sim­man pian.


AINAIS­JÄ­SE­NEK­SI?

Tue tai­de­kou­lun toi­min­taa 20 eurol­la ja lii­ty kan­nat­ta­ja­jä­se­nek­si! Oiva ja ainee­ton jou­lu­lah­ja kai­kil­le enti­sil­le ja nykyi­sil­le tai­de­kou­lu­lai­sil­le, tai­teen ystä­vil­le ja limin­ka­lai­sil­le.

Jäse­nek­si voi liit­tyä mak­sa­mal­la ainais­jä­sen­mak­sun 20 € (yksi­tyis­hen­ki­löt) tai 100 € (yhtei­söt) tilil­le

Saa­ja Limin­gan kan­san­opis­to
Tili FI 74 800 0120 008 604 02
Sum­ma 20 €/100 €
Vies­ti­kent­tään “kan­nat­ta­ja­jä­sen oma puhe­lin­nu­me­ro ja säh­kö­pos­tio­soi­te”

Jos yhteys­tie­toi­hi­si on tul­lut muu­tok­sia, ilmoi­tat­han meil­le mah­dol­li­sim­man pian.