Bitmap Limingan taidekoulu
Limingan taidekoulu

LAN­GAT SOL­MUS­SA ‑näy­tel­män liput ovat nyt myyn­nis­sä!

Kuva Riik­ka Piip­po

Täs­sä yhteis­kun­nal­li­ses­ti kan­taa­ot­ta­vas­sa näy­tel­mäs­sä on lan­gat sol­mus­sa niin ikään­ty­vil­lä, hei­dän lähei­sil­lään kuin yllät­tä­vää mys­tee­riä rat­ko­vil­la polii­seil­la­kin. Näy­tel­män tee­mo­ja kuten suku­pol­vien välis­tä kui­lua, taak­ka­siir­ty­miä ja empa­tia­kes­kuk­sen rapau­tu­mis­ta lähes­ty­tään rävä­käs­ti mus­tan huu­mo­rin kei­noin, joka on pai­koi­tel­len jopa irvo­kas­ta! 🧨

Mis­tä kai­kes­ta ollaan vai­et­tu?
Kenel­le pal­kin­to nap­sah­taa?
Se on sel­lai­nen koo­di­sa­na: emmen­taa­li and chill

🕸🕸🕸🕸🕸🕸🕸🕸🕸🕸🕸🕸🕸🕸🕸🕸

📍 ENSI-ILTA pe 22.3.2024 klo 19.00 LIMIN­GAN TAI­DE­KOU­LUL­LA,
teat­te­ri­ti­la Veis­to­la

Muut esi­tyk­set tai­de­kou­lul­la:
to 4.4. klo 19.00 ja
to 18.4. klo 19.00

🔎ESI­TYK­SET:
Kes­to n. 1h 15min, ei väliai­kaa
Ikä­suo­si­tus 16+
Liput 15/10€

HOX!! Vain 5 esi­tys­tä, jois­ta
2 on vie­rai­lue­si­tyk­siä ❤️

🎫 Lip­pu­va­rauk­set osoit­tees­ta: innosta.improon@gmail.com

Huom! Tilaan mah­tuu rajoi­tet­tu mää­rä väkeä n.20 hlö/esitys, varaa lip­pusi heti!

JA EXT­RAEXT­RAA

🔎VIE­RAI­LUE­SI­TYK­SET
Su 7.4. klo 19.00
su 14.4. klo 19.00

Oulun yli­op­pi­las­teat­te­ril­la
Kult­tuu­ri­ta­lo Val­ve, 2krs, Val­ve­näyt­tä­mö
Tilaan mah­tuu noin 80 hlö/esitys

▶ Liput tulos­sa myyn­tiin maa­lis­kuus­sa
Val­veen lip­pu­myy­mä­lään ja www.ticketmaster.fi

🕸🕸🕸🕸🕸🕸🕸🕸🕸🕸🕸🕸🕸🕸🕸🕸

TEKI­JÖIS­TÄ:

📸Kuva Riik­ka Piip­po

Näy­tel­män alkui­dea, dra­ma­tur­gia ja ohjaus: Jen­ni Ron­kai­nen

Näy­tel­män käsi­kir­joi­tus ja
visu­aa­li­nen ilme: Työ­ryh­mä

Laval­la:
Riik­ka Piip­po, Saa­ra Val­ta­nen, Sii­ri Salo,
Lau­ra Suva­la, Tei­ja Tork­ko­la,
Susan­na Kor­ho­nen, Timo Lap­pa­lai­nen,
Tar­ja Pel­to­maa, Taru Hau­ta­la, Kris­tii­na Tuuk­ka­nen, Heli Oja­maa, Han­ne­le Riek­ki­nen

Ääni­näyt­te­li­jät:
Tuo­mas Pit­kä­nen ja Kal­le Kor­ho­nen