Bitmap Limingan taidekoulu
Limingan taidekoulu

Luon­non­vä­rit-sym­po­sium, OULU2026STI­PEN­DI­HA­KU ALKA­NUT!

Lähe­tä 30.4. men­nes­sä enin­tään vii­den sivun mit­tai­nen (sis. CV ja luonnos/teoskuvat) haku­kir­je, miten tuli­sit hyö­dyn­tä­mään kas­vi­vä­re­jä työs­ken­te­lys­sä­si. Hake­muk­set pyy­de­tään lähet­tä­mään säh­kö­pos­tit­se osoit­tee­seeen vies­tin­ta (a) limingantaidekoulu.fi (pois­ta välit).

Kak­si sti­pen­diä on tar­koi­tet­tu ammat­ti­tai­tei­li­joil­le tai tai­deo­pis­ke­li­joil­le. Yksi sti­pen­deis­tä jae­taan Limin­gan tai­de­kou­lun luku­vuo­den 2023–2024 opis­ke­li­jal­le hake­muk­sien perus­teel­la.

Sti­pen­di kat­taa osal­lis­tu­mis­mak­sun sekä majoi­tuk­sen Limin­gan tai­de­kou­lun asun­to­lois­sa yhden hen­gen huo­nees­sa. Osal­lis­tu­jan itse mak­set­ta­vak­si jää ruo­kai­lut sekä 18 € tar­vi­ke­mak­su.