Bitmap Limingan taidekoulu
Limingan taidekoulu

Lyhyt­kurs­sien ilmoit­tau­tu­mi­nen 2023–2024

Lyhyt­kurs­sien ilmoit­tau­tu­mi­nen luku­kau­del­le 2023–2024 on nyt avat­tu! Tar­jol­la on lai­das­ta lai­taan sar­ja­ku­vaa, puu­veis­toa, ani­maa­tio­ta, mal­li­pii­rus­tus­ta ja esi­mer­kik­si Pho­tos­ho­pin perus­tei­ta. Heit­täy­dy jon­kin uuden äärel­le, jat­ka van­han ja tutun aiheen paris­sa, ota irtiot­to arjes­ta tai tule otta­maan sel­vää, mis­sä sinun lah­ja­si pii­le­vät!

Lyhyt­kurs­sei­na tar­jot­ta­vat opin­to­kurs­sit ovat osa tai­de­kou­lun päi­vä­lin­jo­jen ope­tus­ta. Ope­tus­ta on pää­asias­sa arki­sin ma-pe klo 9.15–15.00 muu­ta­min poik­keuk­sin. Kurs­sit kes­tä­vät 1–3 viik­koa aihees­ta riip­puen. Opet­ta­ji­na kurs­seil­la toi­mi­vat sekä tai­de­kou­lun omat opet­ta­jat että tun­tio­pet­ta­jat.

Kaik­ki ope­tus jär­jes­te­tään Limin­gan tai­de­kou­lun kam­pusa­lu­een raken­nuk­sis­sa osoit­tees­sa Arvo­lan­ku­ja 1, 91900 LIMIN­KA. Kam­pusa­lu­eel­le pää­see sekä jul­ki­sel­la lii­ken­teel­lä että omal­la autol­la.

Tutus­tu kurs­sei­hin ja ilmoit­tau­du mukaan!