Bitmap Limingan taidekoulu
Limingan taidekoulu

Päi­vi­tys kesä­kurs­sit 2024!

ilmoit­tau­tu­mi­sis­sa on pien­tä ruuh­kaa

Toi­mis­tom­me on ruuh­kau­tu­nut vii­me viik­koi­na kesä­kurs­si-ilmoit­tau­tu­mi­sis­ta sekä tai­de­kou­lun kevät­kii­reis­tä. Ylei­sön pyyn­nös­tä jat­kam­me kesä­kurs­siem­me ilmoit­tau­tu­mi­sai­kaa vie­lä tou­ko­kuun lop­puun asti, jot­ta kesä­lo­mien ja ilois­ten per­he­juh­lien ajan­koh­dat ovat var­mas­ti tie­dos­sa ja eri aikaan tai­de­kou­lun kesä­kurs­sien kans­sa.

erä­päi­vää siir­ret­ty

KESÄ­KURS­SIEN ILMOIT­TAU­TU­MIS­TA JAT­KET­TU 31.5.2024 ASTI ylei­sön toi­vees­ta.

KURS­SI­LAS­KUN ERÄ­PÄI­VÄ TULEE OLE­MAAN 31.5.2024.

Lähe­täm­me ilmoit­tau­tu­mis­ruuh­kas­ta joh­tuen kurs­si­kir­jei­tä ja vah­vis­tuk­sia koko ajan. Mal­tat­han vie­lä het­ken, mikä­li et ole saa­nut vie­lä vah­vis­tus­kir­jet­tä­si.

AURIN­KOIS­TA KEVÄT­TÄ KAI­KIL­LE!