Resi­dens­si­tai­tei­li­jat

Syk­syn 2023 resi­dens­si­tai­te­li­ja Shpend Ben­gun näyt­te­ly­mai­nos

2023

Vuo­den 2023 resi­dens­si­tai­tei­li­ja­na kou­lul­la vie­rai­li Shpend Ben­gu Alba­nias­ta. Usei­ta pal­kin­to­ja ja tun­nus­tuk­sia kan­sain­vä­li­ses­ti­kin voit­ta­nut Ben­gu posee­raa kuvas­sa reh­to­ri Pet­ri Kul­jun kans­sa.

Kuvan taus­tal­la on kokoel­ma gra­fii­kan­ve­dok­sia, jot­ka syn­tyi­vät vie­rai­lun aika­na Limin­gas­sa. Kale­va­lan ja suo­ma­lai­sen kan­san­pe­rin­teen aiheis­ta ammen­ta­neet iso­ko­koi­set työt oli­vat esil­lä myös Limin­gan kir­jas­ton tai­de­näyt­te­lys­sä.