Limingan taidekoulun oma opiskeluhuolto

LIMINGAN TAIDEKOULUN OPISKELUHUOLTO

Limingan taidekoulun opiskeluhuollosta vastaa opiskeluhuoltoryhmä, johon kuuluvat rehtori Ari Karvonen, apulaisrehtori Päivi Vehviläinen sekä hallintosihteeri Kaisu Irjala. Tarvittaessa opiskeluhuoltoryhmä tekee yhteistyötä opiskeluterveydenhuollon kanssa.

 

OPISKELUHUOLLON TAVOITTEET

I Tukea opiskelijoiden oppimista, kaikenpuolista hyvinvointia sekä tasapainoista kehitystä

II Edistää koulun viihtyisyyttä sekä opiskelijoiden viihtyvyyttä

 

OPISKELUHUOLLON TOIMINTATAVAT

Ennaltaehkäisevän työn merkitys korostuu opiskeluhuollon toiminnassa. Heti opiskelun alkaessa opiskelijoille tiedotetaan opiskeluhuollosta sekä opiskeluterveydenhuollosta aloitusinfossa. Opiskeluterveydenhuollon edustaja pitää myös erikseen infotilaisuuden kaikille opiskelijoille. Opiskeluhuoltoa vaativiin eri tilanteisiin pyritään puuttumaan heti siinä ympäristössä, missä ne ilmenevät.

 

 

Ennaltaehkäisevä opiskeluhuolto Limingan Taidekoulussa:

  1. Toimintaohjeet jaetaan kaikille opiskelijoille ilmoittautumisen yhteydessä. Lisäksi toimintaohjeet sekä järjestyssäännöt laitetaan jokaisen asuntolan ilmoitustaululle sekä päärakennuksen ilmoitustaululle. Toimintaohjeet käydään läpi yhteisesti opiskelijoiden kanssa aloitusinfossa.

  2. Terveyspalveluiden edustajien luennot sekä opiskelijoille että henkilökunnalle. Tarvittaessa myös päihdelääkärin, poliisin sekä palolaitoksen edustajien luennot.

  3. Opiskeluhuoltoryhmän säännölliset kokoontumiset kahden kuukauden välein.

 

Korjaava opiskeluhuolto Limingan Taidekoulussa:

  1. Ongelmatilanteessa yhteys opiskeluhuoltoryhmän edustajiin.

  1. Ongelmatilanne kartoitetaan tilanteesta riippuen asianosaisten kanssa yhteistyössä.

  1. Opiskeluhuoltoryhmä päättää jatkotoimista.

  1. Päätöksestä tiedotetaan asianosaisille.

 

Herkkyys nuorten ongelmien havaitsemiseen ja ymmärtämiseen koulussa on jokaisen koulun aikuisen tehtävä.