Ilmoit­tau­du kesä­lu­ku­kau­del­le ja ‑kurs­seil­le

Ilmoit­tau­du tai­de­kou­lun opis­ke­li­jak­si tai kurs­seil­le kesä­lu­ku­kau­del­le 2024

Osal­lis­tu­jan tie­dot

PP dot KK dot VVVV
Tar­vit­set­ko asun­to­la­pai­kan?(Pakol­li­nen)
Kai­kis­sa huo­neis­sa oma kyl­py­huo­ne ja jaet­tu keit­tiö.
Ruo­kai­lu­hin­nat (lyhy­taik. alle 2 kk opis­ke­li­jat)(Pakol­li­nen)
Ruo­kai­lut ma-pe, ruo­kai­lua ei tar­jol­la vii­kon­lop­pu­kurs­seil­le. Ilmoi­ta aller­gia­si ja kasvis/vegaani/gluteeniton lomak­keen lisä­tie­dois­sa.
Aller­giat, eri­kois­ruo­ka­va­liot, majoi­tuk­seen liit­ty­vät asiat ja toi­veet, muut lisä­tie­dot
Uutis­kir­je
Kent­tä on vali­doin­ti­tar­koi­tuk­siin ja tulee jät­tää kos­ke­mat­to­mak­si.