Avoin yliopisto

Mitä avoin yliopisto-opetus on?

- Avoimeen yliopisto-opetukseen voivat osallistua kaikki koulutustaustasta riippumatta. Opinnot on tarkoitettu sekä omille opiskelijoillemme että koulun ulkopuolisille ihmisille.

- Opetus avaa tietä korkeakoulututkinnon suorittamiseen, jolloin avoimen yliopiston opinnot toimivat valmentautumisena akateemisiin opintoihin. Kun opiskelija on päässyt yliopistoon, avoimessa yliopistossa suoritetut opinnot voi hyväksyttää tiedekunnassa osaksi tutkintoa.

- Opetus vastaa tiedekunnissa annettavaa opetusta ja todistuksilla on sama arvo kuin tiedekuntien vastaavista suorituksista antamilla todistuksilla.

 

Kuka voi opiskella avoimessa yliopistossa?

- Jokainen pohjakoulutuksesta, iästä tms. riippumatta.

 

Milloin opetus talvikaudella järjestetään?

- Syys- ja/tai kevätlukukaudella, pääsääntöisesti iltaisin ja viikonloppuisin.

Lukuvuoden 2018-2019 opintoihin pääset alla olevista linkeistä.

Kuvataiteen perusopinnot 25 op

Kuvataiteen aineopinnot 35 op 

Lukuvuoden 2019-2020 opinnoista tietoa myöhemmin!