Bitmap Limingan taidekoulu
Limingan taidekoulu

Kan­nat­ta­jayh­dis­tyk­sen kevät­ko­kous 8.5.2024

Limin­gan kan­san­opis­ton Kan­nat­ta­jayh­dis­tyk­sen kevät­ko­kous pide­tään ke 8.5.2024 kel­lo 16.00 alkaen Limin­gan tai­de­kou­lul­la.

Asia­lis­ta:
- Kokouk­sen avaus.
- Vali­taan kokouk­sen puheen­joh­ta­ja, sih­tee­ri, kak­si pöy­tä­kir­jan­tar­kas­ta­jaa ja tar­vit­taes­sa kak­si ään­ten­las­ki­jaa.
- Tode­taan kokouk­sen lail­li­suus ja pää­tös­val­tai­suus.
- Hyväk­sy­tään kokouk­sen työ­jär­jes­tys.
- Esi­te­tään tilin­pää­tös, vuo­si­ker­to­mus ja tilin­tar­kas­ta­jan lausun­to
- Pää­te­tään tilin­pää­tök­sen vah­vis­ta­mi­ses­ta ja vas­tuu­va­pau­den myön­tä­mi­ses­tä hal­li­tuk­sel­le ja muil­le vas­tuu­vel­vol­li­sil­le.
- Kokouk­sen päät­tä­mi­nen

Ter­ve­tu­loa.

Pet­ri Kul­ju
reh­to­ri