Ajan­koh­tais­ta

Limin­gan tai­de­kou­lun ajan­koh­tai­set uuti­set, tapah­tu­man, näyt­te­lyt ja muu­ta muka­vaa.

LITO­GRA­FIAN KURS­SI HUH­TI­KUUS­SA!

***TÄYN­NÄ*** Kai­kil­le kiin­nos­tu­neil­le avoin lito­gra­fian kurs­si jär­jes­te­tään tai­de­kou­lul­la huh­ti­kuus­sa 2024! Pit­kää ilta- ja vii­kon­lop­pu­kurs­sia opet­taa Lau­ri Rank­ka. Lito­gra­fia eli kivi­piir­ros on tai­de­gra­fii­kan tek­niik­ka, jos­sa kuva piir­re­tään tai maa­la­taan kivi­laa­tan pin­taan. Lue lisää ja ilmoit­tau­du!

KAN­NAT­TA­JAYH­DIS­TYK­SEN KOKOUS

Limin­gan Kan­san­opis­ton Kan­na­tusyh­dis­tys ry:n syys­ko­kous jär­jes­te­tään säh­kö­pos­ti­ko­kouk­se­na 11.–18.12.2023. Haluat­ko tukea kou­lun toi­min­taa? Lii­ty kan­nat­ta­ja­jä­se­nek­si! Oiva ja ainee­ton jou­lu­lah­ja kai­kil­le enti­sil­le ja nykyi­sil­le tai­de­kou­lu­lai­sil­le, tai­teen ystä­vil­le ja limin­ka­lai­sil­le.