Ajan­koh­tais­ta

Limin­gan tai­de­kou­lun ajan­koh­tai­set uuti­set, tapah­tu­man, näyt­te­lyt ja muu­ta muka­vaa.

Hyvin­voin­ti­tai­teen tal­vi­ryh­mä 2023–2024

***TÄYNNÄ***Ilmoittautuminen hyvin­voin­ti­tai­teen tal­vi­ryh­mään luku­kau­del­le 2023–2024 on alka­nut! Tar­jol­la on sekä vii­kon­lop­pu- että per­jan­tain päi­vä­kurs­si kuu­te­na vii­kon­lop­pu­na aina ker­ran kuu­kau­des­sa. Opet­ta­ja­na Marian­ne Luk­ka­ri­nen. Lue lisää ja ilmoit­tau­du!