Ajan­koh­tais­ta

Limin­gan tai­de­kou­lun ajan­koh­tai­set uuti­set, tapah­tu­man, näyt­te­lyt ja muu­ta muka­vaa.

Uudet koti­si­vut!

Pit­kään ja kun­niak­kaas­ti pal­vel­leet koti­si­vut uusit­tiin vas­taa­maan nyky­ai­kai­sia tar­pei­ta ja vas­taa­maan parem­min tai­de­kou­lun tar­pei­ta. Sivus­toa kehi­te­tään koko ajan.

Lyhyt­kurs­sien ilmoit­tau­tu­mi­nen 2023–2024

Lyhyt­kurs­sien ilmoit­tau­tu­mi­nen luku­kau­del­le 2023–2024 on nyt avat­tu! Tar­jol­la on lai­das­ta lai­taan sar­ja­ku­vaa, puu­veis­toa, ani­maa­tio­ta, mal­li­pii­rus­tus­ta ja esi­mer­kik­si Pho­tos­ho­pin perus­tei­ta. Heit­täy­dy jon­kin uuden äärel­le, jat­ka van­han ja tutun aiheen paris­sa, ota irtiot­to arjes­ta tai tule otta­maan sel­vää, mis­sä sinun lah­ja­si pii­le­vät!